Μια ενοποιημένη λύση για νοητική και σωματική υγεία και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων ατόμων.

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Αναμνήσεις που διαρκούν» (Long Lasting Memories – LLM). Το LLM αποτελεί μια ολοκληρωμένη τεχνολογική πλατφόρμα, που συνδυάζει τις πιο σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα, μέσα σε ένα προηγμένο περιβάλλον υποβοηθούμενης διαβίωσης. Ο συνδυασμός νοητικής άσκησης με σωματική δραστηριότητα παρέχει αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική έκπτωση της μεγάλης ηλικίας, βελτιώνοντας έτσι ενεργά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες του LLM μπορούν να εγκατασταθούν σε ιδιωτικές κατοικίες, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ή τυπικές ιατρικές δομές, επιτρέποντας τη φυσική και νοητική άσκηση κάτω από εξατομικευμένη επιτήρηση, χωρίς ατυχήματα.
 
Το έργο Μνήμες Διάρκειας προσφέρεται στην Ελλάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέσω της υπηρεσίας LLMCare.