Πιλοτικές δοκιμές στην Κύπρο

To Πανεπιστήμιο της Κύπρου, ως εταίρος του LLM θα λειτουργήσει σαν τόπος για την πιλότική εφαρμογή της λύσης LLM στην Κύπρο με τη συνολική παρακολούθηση και την καθοδήγηση της εταίρειας GSI.

Τα πιλοτικά θα είναι οι κλινικές και κέντρα ημερήσιας φροντίδας που ιδρύθηκαν και εποπτεύονται από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου, καθώς και συνδυασμός των κέντρων ηλικιωμένων, των γηροκομείων, και μεμονωμένων κατοικίων.

Η λύση LLM, η Μονάδα Αυτόνομης Διαβίσωσης (ILC) ή eHome λύση θα εγκατασταθούν σε ένα σπίτι (δωμάτιο) που βρίσκεται στην περιοχή της Πάφου. Η παρέμβαση CTC θα διεξαχθεί στις σε δύο κέντρα, στη Λευκωσία και στην περιοχή της Πάφου, σε ένα δωμάτιο άνετο εξοπλισμένο με 10 προσωπικούς υπολογιστές (PC) και ισάριθμες ομάδες των 10 συμμετεχόντων κατ 'ανώτατο όριο σε κάθε κέντρο παροχής υπηρεσιών. Η δεύτερη αίθουσα θα είναι εξοπλισμένη με τον εξοπλισμό PTC. Ο περιορισμός που θέτει η φυσική διάταξη αυτού του δωματίου είναι το γεγονός ότι το PTC θα διεξαχθεί σε ομάδες, όπως και το τμήμα CTC της παρέμβασης LLM.
- Κοινωνικό Κέντρο Υπηρεσιών του Αγίου Δομετίου

- Κέντρο Ηλικιωμένων της Πάφου