Τεχνολογία

Η πλατφόρμα του LLM αποτελείται από 3 διασυνδεδεμένες μονάδες, οι οποίες αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται για να παρέχουν τις υπηρεσίες του συστήματος:
•    τη Μονάδα Σωματικής Άσκησης (the Physical Training Component - PTC)
•    τη Μονάδα Νοητικής Άσκησης (the Cognitive Training Component - CTC)
•    τη Μονάδα Αυτόνομης Διαβίωσης (the Independent Living Component - ILC)

Η μονάδα σωματικής άσκησης βασίζεται στην πλατφόρμα FitForAll η οποία υλοποιήθηκε απο το εργαστήριο ιατρικής πληροφορικής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το FitForAll είναι μια πλατφόρμα παιχνιδιών η οποία βοηθάει τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν τη φυσική τους κατάσταση μέσα από μια καινοτόμα, χαμηλού κόστους πλατφόρμα ICT, όπως για παράδειγμα το Wii Balance Board.

 

Η μονάδα νοητικής άσκησης είναι σχεδιασμένη για την παροχή εξάσκησης μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Για τη διαδικασία εξάσκησης χρησιμοποιήθηκαν 2 λογισμικά: το BrainFitness και το Gradior. Η κοινοπραξία του LLM έχει αξιολογήσει και έχει επιλέξει με πολλή προσοχή το κατάλληλο λογισμικό για τις πιλοτικές δοκιμές στα πλαίσια του προγράμματος. Το λογισμικό προσαρμόστηκε γλωσσικά και λειτουργικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προγράμματος και της κάθε εγκατάστασης πριν από την έναρξη των πιλοτικών δοκιμών του συστήματος LLM.

Η μονάδα αυτόνομης διαβίωσης βασίζεται στο σύστημα eHome, το οποίο απαρτίζεται από ένα δίκτυο κατανεμημένων ασύρματων αισθητήρων συνδεδεμένων με ένα κεντρικό σύστημα (την κεντρική μονάδα του eHome). Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ευφυή μάθηση κανονικών και ασυνήθιστων προτύπων συμπεριφοράς (επικίνδυνες καταστάσεις ή ενδείξεις επικείμενων προβλημάτων υγείας ή κοινωνικών προβλημάτων), ενεργοποίηση συναγερμών και, προαιρετικά,  έλεγχο των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε ένα περιβάλλον «έξυπνου» σπιτιού.