Σχετικα

Στις μέρες μας είναι ευρέως καταγεγραμμένο ότι ο πληθυσμός της Γης αυξάνεται. Οι δημογραφικές τάσεις είναι αποκαλυπτικές. Το 1950 ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 στις ευρωπαϊκές χώρες έφτανε τα 45 εκατομμύρια. Το 1995 ο πληθυσμός αυτός υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 101 εκατομμύρια• μέχρι το 2050 η Ευρώπη θα έχει 173 εκατομμύρια άτομα ηλικίας άνω των 65. Δεκαοκτώ από τις 20 χώρες στον κόσμο με τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων ατόμων βρίσκονται στην Ευρώπη. Σε αυτές τις χώρες, ένα ποσοστό μεταξύ 13,2 και 17,9% του πληθυσμού είναι άνω των 65 ετών. Η απογραφή του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ότι, για πρώτη φορά, τα άτομα άνω των 60 είναι περισσότερα από τα παιδιά, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 85. Ο πληθυσμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο γηραιότερος στον κόσμο και αναμένεται να γερνάει περισσότερο στις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που σχετίζεται με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Επιπλέον, άλλες κοινωνικές τάσεις (περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες, διασκορπισμένες οικογένειες) οδηγούν στον περιορισμό ηλικιωμένων ατόμων στα σπίτια τους («έξυπνα» ή όχι) ή σε κάποιο ίδρυμα, με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Μπορεί οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται ασφαλείς, όμως η ποιότητα ζωής που τους επιβάλλεται είναι χαμηλή και επιδεινώνεται περαιτέρω από τη νοητική έκπτωση, καθώς δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Το LLM αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, παρέχοντας στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη νοητική και σωματική τους κατάσταση και να συνεχίσουν να αισθάνονται ενεργά μέλη της κοινωνίας.