Παραδειγματα χρησης

Οι υπηρεσίες του LLM είναι σχεδιασμένες για χρήση από ηλικιωμένα άτομα που ζουν στο σπίτι, για άτομα που επισκέπτονται κέντρα ημερήσιας φροντίδας της κοινότητάς τους ή για νοσοκομεία και κλινικές αποκατάστασης, παρέχοντας απλή, φιλική προς το χρήστη λειτουργία και μετρήσιμα σωματικά και γνωστικά οφέλη. Παρ’ ότι τα περιβάλλοντα αυτά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, και τα τρία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια πλατφόρμα του LLM. Παραδείγματα περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες:

•    Ανεξάρτητη Διαβίωση  στο Σπίτι
•    Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
•    Κλινικές για Ηλικιωμένους