Εγκατάσταση «Κλινικών»

Ένας ηλικιωμένος εισάγεται σε ένα ιατρικό οργανισμό (π.χ. νοσοκομείο ή κέντρο υποβοηθούμενης διαβίωσης) όταν χρειάζεται εντατική φροντίδα. Κατά τη νοσηλεία του, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του, μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα στο συγκρότημα,. Όπως και στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, δεν είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των ασθενών στο χώρο. Και παρότι οι περισσότερες δομές τέτοιου τύπου παρέχουν φυσιοθεραπεία, δεν υπάρχει πρόβλεψη για νοητική άσκηση.

Το LLM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές ηλικιωμένων, παρέχοντας ένα δίκτυο αισθητήρων σε όλη την έκταση του συγκροτήματος και ειδικά εξοπλισμένους χώρους για τη νοητική άσκηση. Τα μηχανήματα σωματικής άσκησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά προς τις φυσιοθεραπείες. Οι υπηρεσίες του LLM μπορούν να ενημερώνουν άμεσα το προσωπικό αν συμβεί κάποιο ατύχημα. Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, η κλινική μπορεί να απασχολεί έναν ειδικευμένο νευροψυχολόγο που θα αξιολογεί την πρόοδο των ασθενών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του LLM και θα δίνει περισσότερες πληροφορίες σε ατομικές συνεδρίες. Τέλος, το προσωπικό μπορεί να ενθαρρύνει τους ασθενείς να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα σωματικής άσκησης πέρα από τις φυσιοθεραπείες τους, αν το επιτρέπει η φυσική τους κατάσταση. Η συμπληρωματική αυτή άσκηση θα βελτιώνει περαιτέρω τις κινητικές ικανότητες και την καλή φυσική κατάσταση των ασθενών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς πάσχουν είτε από γνωστική διαταραχή ή και από σωματικά προβλήματα, το LLM μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Το πρόγραμμα νοητικής άσκησης μπορεί να χρησιμοποιείται από όλους τους ασθενείς, εκτός από όσους πάσχουν από σοβαρή άνοια. Τα μηχανήματα σωματικής άσκησης μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους τους σωματικά ικανούς ασθενείς, βελτιώνοντας τη φυσική τους κατάσταση και την ευεξία τους. Όλοι οι ασθενείς μπορούν να απολαμβάνουν αυξημένη ελευθερία κινήσεων εντός του συγκροτήματος λόγω του συστήματος παρακολούθησης.