Πιλοτικές δοκιμές στη Γαλλία

Η πιλοτική εφαρμογή του LLM στη Γαλλία θα διεξαχθεί στα ακόλουθα κέντρα/τοποθεσίες:

•    Κέντρο ημερήσιας φροντίδας (OSE)
•    Κέντρο ηλικιωμένων (MAPI)
•    Δίκτυο βοήθειας στο σπίτι (AGEP)
•    Νοσοκομείο μακράς νοσηλείας (Marne La Vallee Hospital)

Συνολικά για τις γαλλικές πιλοτικές δοκιμές εκτιμούμε ότι θα συμμετάσχουν 500 χρήστες για την υπηρεσία LLM και περίπου 50.000 θα μάθουν για αυτό είτε μέσα από συστάσεις, μέσα από επίσημα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ή μέσα από δημόσιους διαύλους ενημέρωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή ενδιαφέροντος είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας και ότι εμπλέκονται  δημόσιοι οργανισμοί και κέντρα καθημερινής φροντίδας.