Πιλοτικές δοκιμές στην Ισπανία

Το INTRAS θα δοκιμάσει τις υπηρεσίες του LLM σε 3 επαρχίες της περιφέρειας Castilla-Leon (Zamora, Valladolid and Salamanca), που αποτελεί την ισπανική περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες LLM θα εμπλέκουν περίπου 200 ασθενείς σε 2 Κλινικές για άτομα με προβλήματα μνήμης, ένα Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Επανένταξης, ένα Κέντρο για άτομα με Alzheimer και ένα Γηριατρικό Κέντρο. Το INTRAS, έχοντας αναπτύξει δικό του λογισμικό για εξάσκηση της μνήμης (GRADIOR) θα συνδυάσει τη σωματική άσκηση τόσο με το λογισμικό BrainFitness όσο και με το Gradior. Το BrainFitness θα δοκιμαστεί σε μία από τις Κλινικές για άτομα με προβλήματα μνήμης, το Γηριατρικό Κέντρο και το Κέντρο για άτομα με Alzheimer, ενώ το Gradior στην άλλη Κλινική για άτομα με προβλήματα μνήμης, το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Επανένταξης και το Κέντρο για άτομα με Alzheimer. Οι χώροι όπου θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές δοκιμές  περιλαμβάνουν:

•    Κλινικές για άτομα με προβλήματα μνήμης, Valladolid & Zamora (κέντρα ημερήσιας φροντίδας, 2x30 χρήστες)
•    Κέντρο Αναφοράς του Alzheimer, Salamanca (κέντρο ημερήσιας φροντίδας, 50 χρήστες)
•    Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Επανένταξης του Περιφερειακού Νοσοκομείου της Zamora ( κέντρο φροντίδας, 40 χρήστες)
•    Γηριατρικό Κέντρο, Toro, Zamora (κέντρο ημερήσιας φροντίδας, 50 χρήστες).